திரு முருகன் பக்தி கீதங்கள்

பெங்களூர் ரமணியம்மாள் பாடல்கள்

சுதா ரகுநாதன் பாடல்கள்

சுந்தராம்பாள் பாடல்கள்

ரி எம் சௌந்திரராஜன் பாடல்கள்

கந்தசஷ்டிக் கவசம், கந்தகுரு கவசம்